Περιήγηση στις κατηγορίες :

θερμική κάμερα μακροχρόνιας σειράς & Κάμερα θερμικής λήψης εικόνων PTZ

Προβολή περισσότερα για μας

Χριστιανός

1. κλέφτες σύλληψης που κλέβουν μειώνοντας τον αριθμό και το κόστος των φρουρών. 2. έχουμε μια κάμερα έξοχος-επιτήρησης και βλέπουμε το στοιχείο σαφώς τη νύχτα

περισσότεροι